Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas