Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas