Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas