Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas