Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas