Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas