Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas