Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Director de mercadeo
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de ventas
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Director de atención al cliente
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Director / Gerente
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretario de la Sociedad
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador principal
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Director de informática
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de investigación y desarrollo
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producción
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Director de fábrica
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas