Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas