Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas