Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas