Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas