Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas