Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas