Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas