Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas