Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas