Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas