Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas