Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas