Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas