Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Фин. дир. (финансовый директор)
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Ген. дир. (генеральный директор)
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Главный маркетолог
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
Главный менеджер по продажам
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Менеджер по работе с клиентами
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Директор по персоналу
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Менеджер по персоналу
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Офис менеджер
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Секретарь
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
Бухгалтер
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
Технический директор
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Ресерч-менеджер
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Производственный директор
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
Директов завода
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas