Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas