Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas