Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas