Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas