Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas