Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas