Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas