Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas