Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas