Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas