Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Director general.
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Director general executiv.
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Director de marketing
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Director de vânzări
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Director de personal
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Director de resurse umane
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Şef de birou
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretar
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contabil şef
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Director tehnic
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Director de cercetare şi dezvoltare
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Director de producţie
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Directorul de fabrică
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas