Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas