Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas