Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas