Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas