Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas