Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas