Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas