Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas