Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas