Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas