Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas