Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Gerente de Escritório
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Secretário(a)
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Contador(a)
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Gerente de Fábrica
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas