Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas