Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas