Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas