Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas