Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Dyrektor ds. Marketingu
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Dyrektor ds. Sprzedaży
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Dyrektor Działu Kadr
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Zarządca Wydziału
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Sekretarka/ Sekretarz
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Główny Księgowy
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Dyrektor Techniczny
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Dyrektor ds. Produkcji
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Dyrektor Fabryki
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas